Річний звіт керівника за 2018 - 2019 н.р.

Традиційно по закінченню чергового навчального року керівник навчального закладу підбиває підсумки роботи усього колективу школи. Вчителі, батьки, лідери учнівського самоврядування, громадськість міста є активними слухачами звіту директора школи. Вони дають оцінку діяльності керівника на посаді протягом 2018-2019 навчального року.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, Програмою та Концепцією розвитку закладу освіти, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

/Files/images/gruden_2017/IMG_5584.jpg

Упродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив школи організовував свою діяльність у відповідності до статей «Конституції України», Законів України «Про освіту» (у новій редакції 2018р.), «Про загальну середню освіту», «Конституції громадянської освіти та виховання», наказів, рекомендацій і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки Бориспільської міської ради, річного плану роботи школи.

Проблеми, над якими працював педагогічний колектив школи:

· Науково-методична проблема: «Впровадження технологій колективного творчого навчання та виховання в умовах роботи школи».

· Педагогічна проблема: «Формування і розвиток ключових компетенцій вчителя в системі сучасної креативної системи з використанням медіа-освітніх технологій».

· Виховна проблема: «Розвиток творчого потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження педагогічних технологій та модернізованого змісту».

Головними завданнями, над якими працював колектив протягом навчального року, були:

· керуватися нормативними документами щодо викладання навчальних дисциплін;

· залучати до роботи в творчих групах молодих вчителів;

· удосконалювати роботу по впровадженню профільного навчання в старших класах з урахуванням потреб та здібностей учнів;

· втілювати в роботу використання нових технологій, комп’ютерних програм на уроках.

Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите інформаційне суспільство підносить роль життєвої, медіаосвітньої та соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

У зв’язку з цим, актуальним завданням педагогічного колективу є формування в учнів компетенцій:

• бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

• критично мислити;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;

• уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;

• бути медіаграмотним, уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;

• бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Таким чином, пріоритетний напрям розвитку особистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого й критичного сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Школа бачить своє завдання не тільки в тому, щоб дати знання учням, а й у тому, щоб виявити їхні здібності, навчити використовувати освоєні знання для вирішення практично-пізнавальних, ціннісно-орієнтаційних, комунікативних завдань та проблем.

Кiлькiсть переглядiв: 159

Коментарi