• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робота з батьками

Повна інформація за даним посиланням

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКІВСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ НА 2021-2022 Н.Р.

Основні завдання роботи з батьківським комітетом Бориспільської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №3

1. Налагодити тісний зв’язок школи з батьками .

2. Активізувати роботу батьківського комітету щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти

3. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи .

4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

5. Пропагувати педагогічні знання , що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

7. Впровадження форм роботи з сім’єю , що сприяє гуманізації

взаємовідносин „педагоги – батьки”. Батьки і вчителі повинні стати

партнерами , активними співучасниками творчого процесу виховання

учнів.

Функції роботи класного керівника з батьками

Перша функція – ознайомлення батьків зі змістом і методикою навчально-виховного процесу, що організовує школа, обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні у навчально-виховному процесі школи.

Друга функція - психолого-педагогічна освіта батьків .

Третя функція -залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

· Участь у всіх формах позаурочної діяльності (походи, екскурсії, вечори, змагання, благоустрій школи) .

· Участь батьків у підготовці загальношкільних традиційних форм роботи.

· Вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника , спортивних змагань „Тато, мама , я – спортивна сім’я” ,свято квітів, виставок тощо.

· Участь у профорієнтаційній роботі школи : екскурсії на виробництво, зустрічі з цікавими людьми.

· Участь у роботі ради школи, ради профілактики правопорушень, піклувальній раді школи.

· Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку школи з підприємствами, фірмами .

Четверта функція – коректування процесу виховання в родинах окремих учнів:

· надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів, зокрема обдарованих дітей ;

· надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем: підлітковий вік, профілактика формування шкідливих звичок, профілактика правопорушень;

· індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів ( ця робота здійснюється спільно із правоохоронними органами ).

П’ята функція – взаємодія батьків із громадськими організаціями, батьківськими комітетами школи і класу, шкільними радами.

Форми взаємодії педагогів та батьків

- батьківські збори;

- батьківський лекторій „Університет педагогічних знань „

- тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей ;

- презентація досвіду родинного виховання у засобах масової інформації ;

- диспут, дискусія ;

- батьківський актив.

План взаємодії педагогів та батьків

№ п/п Назва заходу Дата проведення Відповідальні
1. Виявити сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей та дітей з неповних сімей, інвалідів дитинства. До 10 вересня Класні керівники соціальний педагог, заступник з виховної роботи
2. Провести оцінювальне обстеження сімей категорійних дітей . Вересень Класні керівники, соціальний педагог
3. Забезпечувати безперервність навчання категорійних дітей, дітей з неблагонадійних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку. Протягом року Класні керівники, соціальний педагог, заступник з виховної роботи
4. На базі кабінету соціального педагога школи провести бесіди з молодими батьками: -труднощі адаптації дитини до навчання; -психологічні і вікові особливості дитини. -фізичний розвиток школяра і його вдосконалення . Протягом року Соціальний педагог
6. Провести засідання батьківського комітету школи: -„ Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка” -„Організація занять школяра, спрямованих на зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя”. - Навчально- методична та виховна робота школи протягом І семестру . -„ Про важливість розумно організованого сімейного виховання школярів „ -Робота з неблагонадійними сім’ями . -Про підсумки навчального року. Підготовка учнів- випускників до державної атестації . Вересень листопад грудень лютий березень квітень Адміністрація школи Голова батьківського комітету школи
7. Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі. Протягом року Соціальний педа- гог, класні керівники
8. Організація чергування батьків під час проведення виховних заходів, вечорів . Протягом року ЗВР ,класні керівники
9. Організація родинних свят, спортивних свят „ Тато, мама, я” . Протягом року ЗВР ,класні керівники
10 Участь батьків у виставках декоративно-прикладного мистецтва. Жовтень квітень Класні керівники
11. Проведення у школі Днів відкритих дверей . Протягом року Адміністрація школи
12. Виявити батьків, які негативно впливають на виховання дітей, не виконують своїх батьківських обов’язків . Протягом року Соціальний педагог, класні керівники
13. Звітувати перед радою школи та піклувальною радою про роботу з питань охорони дитинства . 2 рази на рік Соціальний педагог
14. Організовувати співпрацю батьківського комітету школи та відповідних структур з питань правового виховання , з питань профілактичної роботи серед батьків та учнів. Протягом року Адміністрація школи
15. Двічі на семестр проводити батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності класних колективів, навчання й виховання учнів. Двічі на семестр ЗВР, класні керівники
16. Зміцнювати зв’язки вчителів-предметників із батьками , викликати для співбесід батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичних консультацій . Протягом року Класні керівники
17. Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї. Протягом року соціальний педа- гог, класні керівники
18. Підтримувати звя‘зок з родинами, в яких виховуються учні, схильні до правопорушень Протягом року Соціальний педа- гог, класні керівники
19. Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи працівників право- охоронних органів. Протягом року Адміністрація школи
20. Провести психолого- педагогічний консиліум з теми „Педагогічна адаптація 5-х класів до навчання в основній школі”. Його результати розглянути на батьківських зборах. Листопад Адміністрація школи, соціальний педагог школи, класні керівники, вчителі
21. Підготувати звітний концерт художньої самодіяльності для батьків. Травень ЗВР, педагог –організатор,учитель музики, класні керівники
22. Залучення всіх батьків до підготовки школи до нового навчального року. Травень- серпень Класні керівники
23. Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу. Протягом року Адміністрація школи, класні керівники.
24. Складання списку батьків, які зможуть надати школі матеріальну допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази школи. І-й семестр Адміністрація школи, класні керівники
25. Звіт голови батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на новий навчальний рік. травень Батьківський комітет школи
26. Надання матеріальної допомоги окремим родинам і учням . Протягом року Адміністрація школи

План роботи батьківської ради 2017-18 н.р.

Рекомендації

батькам щодо організації трудового виховання в родині

Якщо ви бажаєте бачити свою дитину працьовитою(а лише це дає можливість реалізувати себе в житті й претендувати на успіх), то необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

1.Ніколи не позбавляйте своїх дітей в сімейній праці, якої б кваліфікації й уміння вона не вимагала. Це не тільки виховує потрібні в майбутньому сімейному житті навички, але й формує звичку, потребу весь час робити щось для родини, є запорукою майбутнього сімейного благополуччя.

2.Трудове виховання потребує від батьків терпіння, наполегливості педагогічного такту. Однак тиск збоку дорослих, надмірний примус може насторожити дитину, викликає в неї протест. Щоб цього не трапилося, батьки в першу чергу мають знати, які види праці запропонувати своїм дітям. Для дітей не треба шукати певну роботу, досить уважно спостерігати за ними – вони самі знайдуть таку роботу, яка їм подобається. Згодом у них сформується стійкий інтерес до визначених видів праці, що згодом може розвитися і стати основою при виборі професії.

3.Окремі види праці дуже важливо закріпити за дітьми в вигляді постійних трудових доручень. Звичайно, це не виключає необхідності давати разові, короткочасні завдання. Даючи дітям короткочасні чи більш тривалі доручення, доцільно обов’язково домагатися їх виконання, доведення справи до кінця. Як короткочасні, так і тривалі доручення несуть у собі величезні виховні можливості: під час їх виконання й при отриманні позитивних результатів дитина відчуває радість праці, розвиває в собі почуття гідності, бажання бути завжди корисним.

4.Морально заохочуйте трудові зусилля кожного члена сім’ї. Виконання роботи має у підсвідомості асоціюватися з одержанням у підсумку позитивних емоцій. Страх невдачі не повинен обмежувати ініціативу й творчість.

5.Наочний приклад батьків, їхній спосіб життя, демонстрація ними задоволення від власної праці – найкращий метод виховання дітей. Невипадково існують сімейні династії, коли діти обирають собі професію батьків, тому що батьки всім своїм життям виховали повагу до цієї професії, сформували в дітей бажання повторити в житті й у роботі своїх батьків і матерів.

6.Ніколи не виносьте ”сміття з хати”. Підтримуйте авторитет і повагу до своєї професії у членів сім’ї, інакше вашій дитині буде важко перебудувати власну свідомість, і за інерцією вона аналогічно буде ставитися до своєї “служби” й не досягне успіху й визнання.

7.Ніколи не розділяйте в сім’ї працю на «чоловічу» й «жіночу». Будь-яка справа має виконуватися якісно. У цьому – запорука виховання почуття обов’язку щодо будь-якої праці, необхідність якого висуває життя .

8.Велике значення має особистий приклад батька й матері. Спілкування дітей з батьками в процесі спільної домашньої роботи, на городі впливає на виховання їхньої працьовитості , позитивно впливає на розвиток самостійності , вимогливості до себе, колективізму, відповідальності, дбайливості й багатьох інших якостей. Причому для вдосконалення ведення домашнього господарства необхідне розумне планування й чітка організація домашньої роботи, справедливий розподіл домашніх обов’язків між усіма членами сім’ї, творче ставлення до праці, коли кожен охоче, без примусу, з душею виконує свої обов’язки в сім’ї.

9.Для трудового виховання в сім’ї характерні неперервність, тривалість і стійкість. Як правило, правильне ставлення батьків до виховання дітей дошкільного і раннього шкільного віку позитивно відбивається потім на їх навчальній, трудовій і громадській активності.

10.При організації трудової діяльності в родині доцільно використовувати різні ігрові прийоми.

Кiлькiсть переглядiв: 6918