• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота у закладі

Актуальним завданнямпедагогічного колективу є формування в учнів компетенцій:

• бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

• критично мислити;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;

• уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;

• бути медіаграмотним, уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;

• бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите інформаційне суспільство підносить роль життєвої, медіаосвітньої та соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у закладі освіти працює методична рада, до складу якої входять представники адміністрації закладу, керівники шкільних методичних об’єднань, психолог.

Одним із напрямків роботи методичного кабінету школи є створення методичної бази закладу, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

Постійно проводиться робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах (вчителі Ведель О.М., Захарчук І.О., Тригуб Л.І., Ярох С.Ф.).

- Ведель Олена Миколаївна. Інтегровані уроки. «День смайлика». Сайт vseosvita.ua. Веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua.library/integrovani-uroki-den-smajlika-167453.html (вересень 2019).

- Ведель Олена Миколаївна. Позакласна робота з природознавства. Сайт vseosvita.ua. Веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua.library/pozaklasna-robota-z-prirodoznavstva-169789.html (вересень 2019).

- Захарчук Ірина Олександрівна. Методична розробка уроку з української мови для 4 класу «Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозначні і багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників». Журнал «Початкова школа і сучасність», № 3-4, 2019.

- Тригуб Людмила Іванівна. «Літературна вікторина по творчості Бальзака». Журнал «Філологічний олімп».

- Ярох Світлана Федорівна. Методична розробка: Світлові явища. Презентація до уроку з фізики для 9 класу. Сайт vseosvita.ua. Веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua.library/svitlovi-avisa-prezentacia-do-uroku-z-fiziki-dla-9-klasu-177533.html (листопад 2019).

- Ярох Світлана Федорівна. Методична розробка: Конспект уроку з фізики для 9 класу на тему: «Світлові явища. Джерела та приймачі. Швидкість поширення світла». Сайт vseosvita.ua. Веб-адреса публікації: https://vseosvita.ua.library/konspekt--uroku-z-fiziki-dla-9-klasu-na-temu-svitlovi-avisa-dzerela-ta-prijmaci-svitla-svidkist-posirenna-svitla-177579.html (листопад 2019).

Положення про методичну раду

Інформація по науково-методичній роботі

Кiлькiсть переглядiв: 1061